----


O Firmě


GF Instruments je česká soukromá geofyzikální firma.

Její hlavní aktivity jsou:

  • Vývoj, výroba, prodej a pronájem měřicích přístrojů pro použití v geofyzice, geotechnice, geologii, ochraně životního prostředí, archeologii a podobně. K nabízeným přístrojům patří geoelektrické systémy, bezkontaktní elektromagnetické měřiče vodivosti, gama spektrometry a radiometry, měřiče magnetické susceptibility, laboratorní přístroje a speciální zařízení, pracující na výše uvedených měřicích principech, konstruovaná dle požadavků zákazníka.

  • Vývoj metod pro mělký geofyzikální průzkum, poradenství a služby v oblasti geologie, geotechniky a pyrotechnického průzkumu.

  • Jsme autorizovaný prodejce georadarů společnosti GSSI pro Českou a Slovenskou republiku.


Některé užitečné zásady naší firemní politiky:

  • Je-li více zakázek, dobře, je více peněz na vývoj. Je-li méně zakázek, taky dobře, je více času na vývoj.

  • Nový projekt je pro firmu většinou přínosnější než nové auto jejího ředitele.

  • Nejlevnější a vítaný způsob odbavení opravy je její rychlé a kvalitní provedení.

  • Pro firmu je výhodnější dát svým zaměstnancům více prostoru, než je tlačit k založení vlastní firmy.

  • Pokud má firma dobrého vlastníka, ředitele a zaměstnance, nepotřebuje subvence a pomoc odborů pro svoji profitabilitu a harmonii.

  • Proč vyvíjíme nové typy přístrojů? Protože je to pro nás vždy zajímavé a naši klienti to od nás očekávají.

Street view
Street view

----