----


EkologiePřispíváme k ochraně životního prostředí zejména tím, co lze efektivně a vlastními silami vykonat.


  • Pokud je to možno, recyklujeme při balení zásilek kartony a výplňové materiály.

  • Při výrobě minimalizujeme odpad zaváděním 3D tiskáren.

  • Plocha pro testování aparatur je osázena ovocnými stromy.

  • Biologický odpad z údržby venkovních ploch je na místě kompostován a dále používán pro pěstování zeleniny.

  • Zachycená dešťová voda ze střechy a vydlážděných venkovních ploch je využívána k technologickým účelům, k zalévání ovocných stromů a k napouštění okrasné vodní nádrže.


----