----


Speciální Přístroje - příklady


Na zakázku vyrábíme rovněž laboratorní a jiné speciální geofyzikální měřicí přístroje založené na fyzikálních pricipech, využívaných v naší standardní produkci. Požadované vlastnosti zařízení je třeba individuálně dohodnout. Příklady speciálních přístrojů:


Gamma Surveyor Car (GMS Car)

Automobilní mnohakanálový gama spektrometr pro kontinuální měření koncentrací K, U, Th a dávkového příkonu s určením polohy pomocí GPS.

Gamma Surveyor Car

Drill Core Scanner (DCS-1)

Automatický laboratorní přístroj pro přesné měření gama záření (dávkového příkonu, koncentrace přirozených radioizotopů) a magnetické susceptibility na vzorcích vrtních jader a sedimentů.

Drill Core Scanner

Multikanálový Geoelektrický Systém (MRS-256)

Mnohakanálový systém s paralelními kanály pro detailní měření měrného odporu a spontánní polarizace.

MRS-256


----